2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Faktafel om Rumänien

JAKT & JÄGARE:

Svar till Hans-Tommy Berg (nwt.se 26/9):

Hur har du det med faktakollen? Förutom allsköns osanningar och fördomar mot jägare, skriver du att Rumänien är obetydligt större än Dalarna och Bohuslän tillsammans. I själva verket är Rumänien mer än åtta gånger större än dessa landskap.

S C

Svar till Hans-Tommy Berg (nwt.se 26/9):

Hur har du det med faktakollen? Förutom allsköns osanningar och fördomar mot jägare, skriver du att Rumänien är obetydligt större än Dalarna och Bohuslän tillsammans. I själva verket är Rumänien mer än åtta gånger större än dessa landskap.

S C

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.