2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Röntgen utan resultat

SJUKVÅRD:

I påskas var jag till akuten i Östersund eftersom jag hostat sedan februari. Vanlig röntgen gav inget. Magnetkamera visade infiltrat i höger lunga.

Två gånger sedan dess har akuten i Karlstad skickat mig till infektionsmottagningen – utan resultat. Trots att jag talat om att vanlig röntgen inte visar något röntgar man ånyo. Om de i stället använt magnetkameran kanske jag hade fått hjälp.

Måste jag resa till Östersund, där läkaren sa att jag fick återkomma ifall besvären kvarstod? Ska jag bli en ytterligare i mängden av avlidna förorsakade av att akuten inte tar mig på allvar?

Besviken

I påskas var jag till akuten i Östersund eftersom jag hostat sedan februari. Vanlig röntgen gav inget. Magnetkamera visade infiltrat i höger lunga.

Två gånger sedan dess har akuten i Karlstad skickat mig till infektionsmottagningen – utan resultat. Trots att jag talat om att vanlig röntgen inte visar något röntgar man ånyo. Om de i stället använt magnetkameran kanske jag hade fått hjälp.

Måste jag resa till Östersund, där läkaren sa att jag fick återkomma ifall besvären kvarstod? Ska jag bli en ytterligare i mängden av avlidna förorsakade av att akuten inte tar mig på allvar?

Besviken