2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

MP arbetar för avveckling

JORDBRUK:

Miljöpartiet arbetar målmedvetet för ökad livsmedelsimport och avveckling av svenskt jordbruk genom höjda skatter, särregler och hårdare krav samt fler vargar...

Avvecklingsbonde

Miljöpartiet arbetar målmedvetet för ökad livsmedelsimport och avveckling av svenskt jordbruk genom höjda skatter, särregler och hårdare krav samt fler vargar...

Avvecklingsbonde