2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Kontrollen dålig bland fotgängare

TRAFIK:

Nu snart är måttet rågat för gående i Karlstad och deras övergångsställen, som de passerar med blicken nere i mobilen utan någon koll på bilisterna. Som fotgängare är du ansvarig för att ha ögonkontakt med mig.

Nästa gång gör jag det jag får – tutar vid fara, så att din uppmärksamhet riktas på bilarna. Det är för din egen skull.

Gunilla Segerman

Nu snart är måttet rågat för gående i Karlstad och deras övergångsställen, som de passerar med blicken nere i mobilen utan någon koll på bilisterna. Som fotgängare är du ansvarig för att ha ögonkontakt med mig.

Nästa gång gör jag det jag får – tutar vid fara, så att din uppmärksamhet riktas på bilarna. Det är för din egen skull.

Gunilla Segerman