2015-09-28 06:00

2015-09-28 06:00

Tvingas även att städa toaletter

SKÖTERSKOR:

I Sunne kommun får sjuksköterskorna inte bara dammsuga och torka golven på kontoren utan också städa personaltoaletterna. Det upplevs som ett resursslöseri och tar tid från kontakt med patienter och anhöriga.

I hela Sverige talas det om att det fattas sjuksköterskor. Gäller inte det i Sunne? Är det så det är tänkt med legitimerad personal och skattepengarna?

???

I Sunne kommun får sjuksköterskorna inte bara dammsuga och torka golven på kontoren utan också städa personaltoaletterna. Det upplevs som ett resursslöseri och tar tid från kontakt med patienter och anhöriga.

I hela Sverige talas det om att det fattas sjuksköterskor. Gäller inte det i Sunne? Är det så det är tänkt med legitimerad personal och skattepengarna?

???