2015-09-28 06:00

2015-09-28 06:00

ÖPPNA HJÄRTAN:

Jag vill uppmärksamma personalen vid hemtjänsten i Karlstad på att öppna sina hjärtan, såväl för vårdtagare som för deras hundar.

Monica Viklund, Norra Råda

Jag vill uppmärksamma personalen vid hemtjänsten i Karlstad på att öppna sina hjärtan, såväl för vårdtagare som för deras hundar.

Monica Viklund, Norra Råda