2015-09-28 06:00

2015-09-28 06:00

Fortsätter att lappa och laga

ASFALTERING:

Svar till signaturen Bilisten (NWT 21/9):

Prioritering av beläggning sker utifrån de medel vi får, baserat på bland annat trafikmängd och status, men även andra parametrar som samverkan med andra arbeten.

Då vi 2014 asfalterade Kvarnvägen var den i mycket stort behov av ny beläggning. Vi hade tidigare skjutit den framför oss för att prioritera annat. Utredningen av om och hur Karlstadsvägen ska förändras pågår och innan den är klar kommer vi att lappa och laga allteftersom behov uppstår.

Emilia Carlman

Gatuchef Hammarö kommun

Svar till signaturen Bilisten (NWT 21/9):

Prioritering av beläggning sker utifrån de medel vi får, baserat på bland annat trafikmängd och status, men även andra parametrar som samverkan med andra arbeten.

Då vi 2014 asfalterade Kvarnvägen var den i mycket stort behov av ny beläggning. Vi hade tidigare skjutit den framför oss för att prioritera annat. Utredningen av om och hur Karlstadsvägen ska förändras pågår och innan den är klar kommer vi att lappa och laga allteftersom behov uppstår.

Emilia Carlman

Gatuchef Hammarö kommun