2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Undringar om framtiden

EU:

Nu bråkar och dividerar EU hur man ska fördela 120 000 flyktingar. Nu är jag väldigt nyfiken på hur man ska fördela nästkommande 120 000 flyktingar, som står utanför gränsen och bankar på dörren. Ska det ta lika lång tid som med de första? Hur gör man då, när det åter står 120 000 flyktingar och vill ha asyl? Det ska bli spännande att se hur de kommer att agera. Vår sittande regering, verkar ha lösningar på alla problem, eller?

Oslo

Nu bråkar och dividerar EU hur man ska fördela 120 000 flyktingar. Nu är jag väldigt nyfiken på hur man ska fördela nästkommande 120 000 flyktingar, som står utanför gränsen och bankar på dörren. Ska det ta lika lång tid som med de första? Hur gör man då, när det åter står 120 000 flyktingar och vill ha asyl? Det ska bli spännande att se hur de kommer att agera. Vår sittande regering, verkar ha lösningar på alla problem, eller?

Oslo