2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Rädd för fjärilseffekten

FLYKTINGSTRÖMMAR:

Det som har uppkommit i och med flyktingströmmarna som vill in i EU kallas för kaos. Europa har under lång tid använt sig av civiliseringsprocessen för att skapa ordning i samhällen. Det som händer nu kan liknas vid något som kallas för fjärilseffekten. En liten förändring kan få bestående och kaotiska effekter på Europa. Många anser att den mängden som kommer är liten i förhållande till de flyktingar som fortfarande befinner sig i närområden eller i sitt hemland. Men de konsekvenser vi sett under en tid nu är Stängda gränser, människor som dör på Medelhavet, våld, desperation och spänningar mellan individer och länder som annars varit fredliga. Hur skulle det se ut om vi inte ens försökte skapa ordning i kaoset?

Oroad medborgare

Det som har uppkommit i och med flyktingströmmarna som vill in i EU kallas för kaos. Europa har under lång tid använt sig av civiliseringsprocessen för att skapa ordning i samhällen. Det som händer nu kan liknas vid något som kallas för fjärilseffekten. En liten förändring kan få bestående och kaotiska effekter på Europa. Många anser att den mängden som kommer är liten i förhållande till de flyktingar som fortfarande befinner sig i närområden eller i sitt hemland. Men de konsekvenser vi sett under en tid nu är Stängda gränser, människor som dör på Medelhavet, våld, desperation och spänningar mellan individer och länder som annars varit fredliga. Hur skulle det se ut om vi inte ens försökte skapa ordning i kaoset?

Oroad medborgare