2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Ifrågasätter landstingsadministrationen

BESPARINGAR:

Till Gunilla Andersson, landstinget:

Jag läste i NWT om landstingets besparingar framöver. Där nämner du indragningar, uppsägningar, pensionsavgångar et cetera för den operativa personalen inom sjukvården.

Du nämner däremot ingenting om motsvarande för den administrativa delen...

Är det verkligen så att där finns inte en enda tjänst som kan diskuteras?

Jan Lång

Till Gunilla Andersson, landstinget:

Jag läste i NWT om landstingets besparingar framöver. Där nämner du indragningar, uppsägningar, pensionsavgångar et cetera för den operativa personalen inom sjukvården.

Du nämner däremot ingenting om motsvarande för den administrativa delen...

Är det verkligen så att där finns inte en enda tjänst som kan diskuteras?

Jan Lång