2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Frågor till Maria Frisk

JÄRNVÄG:

Frågor till Maria Frisk (MP):

Man ämnar bilda ett bolag som ska driva frågan om snabbtåg Oslo–Stockholm. Förutom de fyra frågorna i NWT 17/9 är följande spörsmål mycket betydelsefulla:

Kommer ni att planera bort silokurvan i Skattkärr? Den är sådär 90 grader och håller sannolikt inte för snabbtåg. Bro över Jäverön eller ny sträckning norr om Skattkärr torde bli nödvändig.

Kommer ni att kontakta kineserna för konsultation och eventuellt järnvägsbygge? De lär ha skickat en offert till regeringen och en delegation därifrån ska se hur det går till att bygga moderna järnvägar i Kina.

Kommer ni att utsträcka tågförbindelsen med färja till Helsingfors och vidare österut? Tågtänkare har föreslagit utredning.

Kommer ni att kontakta Föreningen svenska järnvägsfrämjandet för konsultation?

Alf E Sjöberg

Frågor till Maria Frisk (MP):

Man ämnar bilda ett bolag som ska driva frågan om snabbtåg Oslo–Stockholm. Förutom de fyra frågorna i NWT 17/9 är följande spörsmål mycket betydelsefulla:

Kommer ni att planera bort silokurvan i Skattkärr? Den är sådär 90 grader och håller sannolikt inte för snabbtåg. Bro över Jäverön eller ny sträckning norr om Skattkärr torde bli nödvändig.

Kommer ni att kontakta kineserna för konsultation och eventuellt järnvägsbygge? De lär ha skickat en offert till regeringen och en delegation därifrån ska se hur det går till att bygga moderna järnvägar i Kina.

Kommer ni att utsträcka tågförbindelsen med färja till Helsingfors och vidare österut? Tågtänkare har föreslagit utredning.

Kommer ni att kontakta Föreningen svenska järnvägsfrämjandet för konsultation?

Alf E Sjöberg