2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

En skamlig svensk politik

FLYKTINGAR:

Det är en skam att Sverige bidrar med så lite hjälp i krigshärdarnas närområden; det är en skam att svensk politik föder flyktingsmugglare; och det är en skam att endast politiker från ett parti med rötterna i nazismen är förmögna att se sambandet.

Om vi hade skänkt av vårt överflöd till UNHCR i stället för att äventyra den svenska välfärden med ständigt ökade anslag till Migrationsverkets svarta hål, så skulle ingen människa ha behövt svälta i flyktinglägren.

Arga farbrorn

Det är en skam att Sverige bidrar med så lite hjälp i krigshärdarnas närområden; det är en skam att svensk politik föder flyktingsmugglare; och det är en skam att endast politiker från ett parti med rötterna i nazismen är förmögna att se sambandet.

Om vi hade skänkt av vårt överflöd till UNHCR i stället för att äventyra den svenska välfärden med ständigt ökade anslag till Migrationsverkets svarta hål, så skulle ingen människa ha behövt svälta i flyktinglägren.

Arga farbrorn