2015-09-26 06:00

2015-09-26 06:00

Campinglägret för tiggarnaär främmande för vår kultur

KARLSTAD: Försök som kan komma att permanentas

Nu ska Karlstads kommun sätta upp en camping för i första hand romer, som initialt kommer att kosta skattebetalarna nästan 100 000 kronor för tre försöksmånader.

Men vem tror att försöket avbryts efter tre månader, mitt i smällkalla vintern? Nej, detta är början på en permanent etablering av tiggare i Värmland, en företeelse som är helt främmande i vår kultur.

Dessa människor kommer inte från länder i krig utan kommer hit enbart därför att vi tar hand om dem. Är det verkligen vår uppgift?

När man på dagarna tittar in i lägren runt om Karlstad sitter männen i ring och pratar eller putsar på sina bilar. Ingen verkar bry sig om att sysselsätta sig med något produktivt. Varifrån får de sina pengar?

Är vi Karlstadsbor så flata att vi försörjer hela läger med det vi lägger i muggar på stan? Vår rättsuppfattning är att man ska arbeta för att försörja sig, tiggeri hör inte hemma här.

Med campingen på Våxnäs lär tiggeriet i Karlstad komma att växa till proportioner som nog ingen begriper förrän det är försent att göra något åt det.

Roffe

Nu ska Karlstads kommun sätta upp en camping för i första hand romer, som initialt kommer att kosta skattebetalarna nästan 100 000 kronor för tre försöksmånader.

Men vem tror att försöket avbryts efter tre månader, mitt i smällkalla vintern? Nej, detta är början på en permanent etablering av tiggare i Värmland, en företeelse som är helt främmande i vår kultur.

Dessa människor kommer inte från länder i krig utan kommer hit enbart därför att vi tar hand om dem. Är det verkligen vår uppgift?

När man på dagarna tittar in i lägren runt om Karlstad sitter männen i ring och pratar eller putsar på sina bilar. Ingen verkar bry sig om att sysselsätta sig med något produktivt. Varifrån får de sina pengar?

Är vi Karlstadsbor så flata att vi försörjer hela läger med det vi lägger i muggar på stan? Vår rättsuppfattning är att man ska arbeta för att försörja sig, tiggeri hör inte hemma här.

Med campingen på Våxnäs lär tiggeriet i Karlstad komma att växa till proportioner som nog ingen begriper förrän det är försent att göra något åt det.

Roffe