2015-09-25 06:00

2015-09-25 06:00

Låt oss slippa oljudet från minareter och kyrkklockor

KARLSTAD: Sin religion ska man utöva på kammaren

Jag läser i NWT att planer finns på byggande av gigantisk moské på Rud i Karlstad, för väldigt stora belopp och där man har för avsikt att ha visst antal böneutrop i minaret. Varifrån kommer dessa stora belopp, är det som vanligt rika arabländer som skänker en större del?

Detta kommer knappast att gagna den urusla integration vi redan har i Sverige och det är absolut inte acceptabelt att någon ska behöva lyssna på religiösa utryck. Sin religiösa övertygelse är något man bör hålla på med i sin egen kammare på sin fritid, utan att belasta andra människor med den.

Därför tycker jag att även kyrkklockor på lång sikt ska bort. De flesta väl har armbandsur i dag.

Lämnat svenska kyrkan

Jag läser i NWT att planer finns på byggande av gigantisk moské på Rud i Karlstad, för väldigt stora belopp och där man har för avsikt att ha visst antal böneutrop i minaret. Varifrån kommer dessa stora belopp, är det som vanligt rika arabländer som skänker en större del?

Detta kommer knappast att gagna den urusla integration vi redan har i Sverige och det är absolut inte acceptabelt att någon ska behöva lyssna på religiösa utryck. Sin religiösa övertygelse är något man bör hålla på med i sin egen kammare på sin fritid, utan att belasta andra människor med den.

Därför tycker jag att även kyrkklockor på lång sikt ska bort. De flesta väl har armbandsur i dag.

Lämnat svenska kyrkan