2015-09-24 06:00

2015-09-24 06:00

Patienten i centrum

VÅRD:

Svar till signaturen Tack och adjö (NWT 15/9):

Arbetet med förbättrade patientflöden inom kvinnosjukvården innebär att vi löpande ser över våra arbetssätt och de kostnader som är knutna till dem. Våra medarbetare behöver finnas på sin arbetsplats när det finns arbetsuppgifter att utföra, när patienterna behöver oss.

Samtidigt är det viktigt att medarbetarna har en bra arbetsmiljö så att vi kan ge patienterna bästa tänkbara vård. Flextid kan därför arbetstagaren utnyttja i mån av möjlighet, när det fungerar med verksamheten, men inte annars.

Anna HesselMargareta Lood

Verksamhetschefer

Svar till signaturen Tack och adjö (NWT 15/9):

Arbetet med förbättrade patientflöden inom kvinnosjukvården innebär att vi löpande ser över våra arbetssätt och de kostnader som är knutna till dem. Våra medarbetare behöver finnas på sin arbetsplats när det finns arbetsuppgifter att utföra, när patienterna behöver oss.

Samtidigt är det viktigt att medarbetarna har en bra arbetsmiljö så att vi kan ge patienterna bästa tänkbara vård. Flextid kan därför arbetstagaren utnyttja i mån av möjlighet, när det fungerar med verksamheten, men inte annars.

Anna HesselMargareta Lood

Verksamhetschefer