2015-09-22 06:00

2015-09-22 06:00

Tvivelaktig cykelkultur

KARLSTAD:

Där jag bor möter jag varje dag vuxna och ungdomar som cyklar på vänster sida gatan. Ibland har de vuxna även med sina barn, i cykelkärra eller på cykel bakom sig.

När de cyklar på vänster sida av gatan tvingar de ut mötande cyklister mitt i gatan och bilarna måste svänga över på vänster sida för att få plats.

Att inte följa trafikreglerna är att utsätta både sig själv och andra för fara!

Ola på Älvåkersgatan

Där jag bor möter jag varje dag vuxna och ungdomar som cyklar på vänster sida gatan. Ibland har de vuxna även med sina barn, i cykelkärra eller på cykel bakom sig.

När de cyklar på vänster sida av gatan tvingar de ut mötande cyklister mitt i gatan och bilarna måste svänga över på vänster sida för att få plats.

Att inte följa trafikreglerna är att utsätta både sig själv och andra för fara!

Ola på Älvåkersgatan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.