2015-09-19 06:00

2015-09-19 06:00

Akuten går på knäna

KARLSTAD: Patientsäkerheten hotad på CSK

Sjukvård

Synen som mötte mig på medicinsektionen på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad måndagen den 14/9 var obeskrivlig! Patienter i väntrum, behandlingsrum, på torget och så gott som dubbla rader i korridorerna. Personal som slet, samtidigt som hopplösheten lös i deras ögon. Patienter som ska bedömas för att sedan antingen gå hem eller läggas in. Men det är ont om vårdplatser, speciellt nu när medicin stängt ett antal platser på grund av rådande brist på sjuksköterskor.

Så jag vänder mig nu, inte till ledningen på CSK eller landstinget, för det verkar inte ge något, utan till er medborgare och undrar om det är så här vi vill att det ska vara? Något måste göras, helst igår! Personalen på akuten på CSK är fantastisk men med måndagens förutsättningar är patientsäkerheten rejält hotad!

Säker vård?

Synen som mötte mig på medicinsektionen på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad måndagen den 14/9 var obeskrivlig! Patienter i väntrum, behandlingsrum, på torget och så gott som dubbla rader i korridorerna. Personal som slet, samtidigt som hopplösheten lös i deras ögon. Patienter som ska bedömas för att sedan antingen gå hem eller läggas in. Men det är ont om vårdplatser, speciellt nu när medicin stängt ett antal platser på grund av rådande brist på sjuksköterskor.

Så jag vänder mig nu, inte till ledningen på CSK eller landstinget, för det verkar inte ge något, utan till er medborgare och undrar om det är så här vi vill att det ska vara? Något måste göras, helst igår! Personalen på akuten på CSK är fantastisk men med måndagens förutsättningar är patientsäkerheten rejält hotad!

Säker vård?