2015-09-16 06:00

2015-09-17 10:35

Fel med tidig nattning

HEMTJÄNST BESTÄLLARCHEF, VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN

Svar till Gubben vid sidan om (NWT 14/9)

Alla som har hemtjänst i Karlstads kommun, oavsett hemtjänstutförare, ska få den hjälp som biståndsbedömaren har bedömt utifrån varje kunds behov. Våra insatser ges också dygnet runt och ska anpassas, så lång det är möjligt, till varje kunds önskemål om när insatsen ska utföras. I din insändare står det att du ”nattas” före klockan fyra på eftermiddagen. Detta är inte något som överensstämmer med den värdegrund som ska genomsyra vår äldreomsorg i kommunen. Ta därför gärna kontakt med din biståndsbedömare.

Mikael Lind

Svar till Gubben vid sidan om (NWT 14/9)

Alla som har hemtjänst i Karlstads kommun, oavsett hemtjänstutförare, ska få den hjälp som biståndsbedömaren har bedömt utifrån varje kunds behov. Våra insatser ges också dygnet runt och ska anpassas, så lång det är möjligt, till varje kunds önskemål om när insatsen ska utföras. I din insändare står det att du ”nattas” före klockan fyra på eftermiddagen. Detta är inte något som överensstämmer med den värdegrund som ska genomsyra vår äldreomsorg i kommunen. Ta därför gärna kontakt med din biståndsbedömare.

Mikael Lind