2015-09-15 06:00

2015-09-17 10:35

Sent påtänkt av politiker

KARLSTAD: Medvetet byggt på naturliga absorbenter

Översvämningsskydd

Är det dags att vakna nu, beslutsfattare i Karlstad kommun? I fredagens NWT kunde man läsa att Karlstads kommun nu håller på att planera för hur man ska kunna skydda staden från svåra skyfall och översvämningar. Det är bra, men ni har ju medvetet under årtionden förtätat stadskärnan och undanröjt grönområden som fungerat som naturliga absorbenter. Detta trots en omvärld som rapporterat om framtida höjda havsnivåer. Hur tänkte ni då?

En byggnadsnämnd som jobbat med skygglappar på, pressade av både politiker och de kommersiella krafterna för att frigöra mark och godkännande av nyproduktion på låglänta områden. Det är bedrövligt, varför skall kommuninvånarna bekosta detta?

Tänk om, man bör inte göra ett nytt fel för att försöka rätta till ett gammalt fel. Och kostnaden skall definitivt läggas på dom som har nytta av åtgärden, vilket är ett fåtal fastighetsägare och landstinget.

Palm

Är det dags att vakna nu, beslutsfattare i Karlstad kommun? I fredagens NWT kunde man läsa att Karlstads kommun nu håller på att planera för hur man ska kunna skydda staden från svåra skyfall och översvämningar. Det är bra, men ni har ju medvetet under årtionden förtätat stadskärnan och undanröjt grönområden som fungerat som naturliga absorbenter. Detta trots en omvärld som rapporterat om framtida höjda havsnivåer. Hur tänkte ni då?

En byggnadsnämnd som jobbat med skygglappar på, pressade av både politiker och de kommersiella krafterna för att frigöra mark och godkännande av nyproduktion på låglänta områden. Det är bedrövligt, varför skall kommuninvånarna bekosta detta?

Tänk om, man bör inte göra ett nytt fel för att försöka rätta till ett gammalt fel. Och kostnaden skall definitivt läggas på dom som har nytta av åtgärden, vilket är ett fåtal fastighetsägare och landstinget.

Palm