2015-09-14 06:00

2015-09-14 06:00

Snuvad på p-pengarna

AUTOMATIK:

Nyligen skulle jag parkera bakom biblioteket i Karlstad. Jag hade tagit med mig 8 kronor och började med att stoppa i en femkrona. Jag hörde att den inte trillade dit den skulle, så jag tryckte på en knapp för att få den i retur – men blev då varse att det inte fanns någon returlucka...

Då mina återstående 3 kronor var värdelösa gick jag därifrån och hoppades på sovande lapplisor. Det gick bra!

Det verkar som att kommunen har bytt ut p-automaterna till lågtekniska missfoster...

Kalle

Nyligen skulle jag parkera bakom biblioteket i Karlstad. Jag hade tagit med mig 8 kronor och började med att stoppa i en femkrona. Jag hörde att den inte trillade dit den skulle, så jag tryckte på en knapp för att få den i retur – men blev då varse att det inte fanns någon returlucka...

Då mina återstående 3 kronor var värdelösa gick jag därifrån och hoppades på sovande lapplisor. Det gick bra!

Det verkar som att kommunen har bytt ut p-automaterna till lågtekniska missfoster...

Kalle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.