2015-09-14 06:00

2015-09-14 06:00

Enkel lösning med pappskiva

P-PROBLEM:

Ta lärdom av hur bra Arvika och många andra orter har löst problemet med parkeringsautomater genom att införa så kallade p-skivor i papp. M Man ställer bara in på det klockslag när man anländer, sedan står det på tavlorna hur lång tid man får parkera – men går man över den tiden riskerar man att få en p-bot. Enkelt värre! Något inte minst för Centralsjukhuset att tänka på.

Hans Wirgård

Arvika

Ta lärdom av hur bra Arvika och många andra orter har löst problemet med parkeringsautomater genom att införa så kallade p-skivor i papp. M Man ställer bara in på det klockslag när man anländer, sedan står det på tavlorna hur lång tid man får parkera – men går man över den tiden riskerar man att få en p-bot. Enkelt värre! Något inte minst för Centralsjukhuset att tänka på.

Hans Wirgård

Arvika

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.