2015-09-11 06:00

2015-09-11 06:00

Dags att göra något åt mjölkpriserna

LEVANDE LANDSBYGD:

När mjölkmaskinerna tystnar, vad gör vi då...?

Ska böndernas slita i ladugården vara förgäves på grund av det sänkta mjölkpriset? Det har varit den sänkningen efter den andra för alla de bönder som har haft mjölkproduktion som sitt livsverk. Det är dags att göra något åt saken! Vi måste hjälpas åt, innan varenda mjölkmaskin i Sverige har tystnat.

Men det är positivt att Värmlands Nysäter ska börja med lokalproducerad mjölk. Enligt vissa undersökningar är konsumenterna beredda att betala mer för mjölken.

Vi vill ha en levande landsbygd med kor som går ute på bete, inte nedläggningar av betesmarker!

Värna om korna!

När mjölkmaskinerna tystnar, vad gör vi då...?

Ska böndernas slita i ladugården vara förgäves på grund av det sänkta mjölkpriset? Det har varit den sänkningen efter den andra för alla de bönder som har haft mjölkproduktion som sitt livsverk. Det är dags att göra något åt saken! Vi måste hjälpas åt, innan varenda mjölkmaskin i Sverige har tystnat.

Men det är positivt att Värmlands Nysäter ska börja med lokalproducerad mjölk. Enligt vissa undersökningar är konsumenterna beredda att betala mer för mjölken.

Vi vill ha en levande landsbygd med kor som går ute på bete, inte nedläggningar av betesmarker!

Värna om korna!