2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

Tvinga fram ekonomiskt bistånd

FLYKTINGHJÄLP.:

Med anledning av att många EU-länder inte är villiga att ta emot krigsflyktingar har jag ett förslag:

EU bör helt enkelt tvinga de länder som inte vill öppna sina gränser för flyktingar att ekonomiskt stödja de länder som tar sitt ansvar i den svåra situation Europa just nu befinner sig i.

Pragmatiker

Med anledning av att många EU-länder inte är villiga att ta emot krigsflyktingar har jag ett förslag:

EU bör helt enkelt tvinga de länder som inte vill öppna sina gränser för flyktingar att ekonomiskt stödja de länder som tar sitt ansvar i den svåra situation Europa just nu befinner sig i.

Pragmatiker