2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

Ett gemensamt ansvar inom EU

FLYKTINGAR:

Svar till signaturen Janne (NWT 8/9):

Det är ganska enkelt: det pågår sedan en tid en debatt om flyktingar i svenska medier och även på global nivå. Rent praktiskt har vi i EU ett gemensamt ansvar att hantera flyktingströmmarna hit och har blivit ombedda av FN att göra det. Vad det Arabiska förbundet får för uppmaningar av FN och planerar att göra hanteras dem emellan – precis som vi inte har något ansvar för det antal flyktingar som till exempel Ryssland och Kanada med flera länder tar emot.

Sören

Svar till signaturen Janne (NWT 8/9):

Det är ganska enkelt: det pågår sedan en tid en debatt om flyktingar i svenska medier och även på global nivå. Rent praktiskt har vi i EU ett gemensamt ansvar att hantera flyktingströmmarna hit och har blivit ombedda av FN att göra det. Vad det Arabiska förbundet får för uppmaningar av FN och planerar att göra hanteras dem emellan – precis som vi inte har något ansvar för det antal flyktingar som till exempel Ryssland och Kanada med flera länder tar emot.

Sören