2015-09-10 06:00

2015-09-10 06:00

Bensinbolagen snåla och giriga

PRISER:

Det är fantastiskt hur snabba bensinbolagen är med att höja sina priser när oljepriset går upp några öre! Tänk om de vore lika effektiva med att sänka priserna när oljepriset sjunker...

Just nu kostar ett fat runt 48 dollar, men priserna på bensin är lika höga nu som när oljan kostade över 100 dollar per fat. Och nu stiger priset ännu mer...

Snålhet och girighet hos bränslebolagen är enda förklaringen. Hjälp till att ryta ifrån!

Fredrik B

Det är fantastiskt hur snabba bensinbolagen är med att höja sina priser när oljepriset går upp några öre! Tänk om de vore lika effektiva med att sänka priserna när oljepriset sjunker...

Just nu kostar ett fat runt 48 dollar, men priserna på bensin är lika höga nu som när oljan kostade över 100 dollar per fat. Och nu stiger priset ännu mer...

Snålhet och girighet hos bränslebolagen är enda förklaringen. Hjälp till att ryta ifrån!

Fredrik B