2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Ifrågasatt asfaltering

HAMMARÖ:

Du/ni som beslutar om vägunderhållet i Hammarö Kommun. Ni har varit duktiga på att förbättra en del vägavsnitt lite här o där i kommunen. Ni har för en tid sedan varit lika duktiga och lagt ny asfalt hela Kvarnvägen från Lövnäsleden och fram till i stort sett Serviceförvaltningens grindar. Den korta sträckan måste väl ändå vara den minst trafikerade i hela kommunen. När ska ni vara lika duktiga och lägga ny asfalt Karlstadsvägen mellan Hammaröleden och vägen till Jakobsbergsbron? Där är groparna så djupa att man ser bärlagret. Den måste väl vara mer belastad med fordon per dygn än Kvarnvägen. Så här har det sett ut i flera år nu på Karlstadsvägen.

Bilisten

Du/ni som beslutar om vägunderhållet i Hammarö Kommun. Ni har varit duktiga på att förbättra en del vägavsnitt lite här o där i kommunen. Ni har för en tid sedan varit lika duktiga och lagt ny asfalt hela Kvarnvägen från Lövnäsleden och fram till i stort sett Serviceförvaltningens grindar. Den korta sträckan måste väl ändå vara den minst trafikerade i hela kommunen. När ska ni vara lika duktiga och lägga ny asfalt Karlstadsvägen mellan Hammaröleden och vägen till Jakobsbergsbron? Där är groparna så djupa att man ser bärlagret. Den måste väl vara mer belastad med fordon per dygn än Kvarnvägen. Så här har det sett ut i flera år nu på Karlstadsvägen.

Bilisten