2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

I Karlstad buade folk vid stationen

1941:

I NWT:s helgbilaga 5/9 finns ett reportage om när de så kallade tysktågen for genom Sverige under andra världskriget. Särskilt beskrivs hur tyskarna transporterades från norska gränsstationer till Trelleborg efter fredsslutet 1945.

Tyskland anföll Sovjet den 22 juni 1941. Den neutrala svenska regeringen fick då tyska krav på att bland annat transitera 18 000 tyska soldater, den så kallade Engelbrechtdivisionen, på svensk järnväg från Norge till Finland. Transiteringen godkändes av regeringen den 26 juni efter fyra svettiga dagar.

På dessa tågresor från Charlottenberg till Haparanda sommaren 1941 var min far utkommenderad, troligen på grund av att han var lärare i bland annat tyska. Han har berättat att vid stationen i Karlstad buade folk och hötte med näven mot tysktågen. I Haparanda däremot hälsades tyskarna som vänner och sågs som hjälpare mot ryssarna.

Birgitta Kringlund

I NWT:s helgbilaga 5/9 finns ett reportage om när de så kallade tysktågen for genom Sverige under andra världskriget. Särskilt beskrivs hur tyskarna transporterades från norska gränsstationer till Trelleborg efter fredsslutet 1945.

Tyskland anföll Sovjet den 22 juni 1941. Den neutrala svenska regeringen fick då tyska krav på att bland annat transitera 18 000 tyska soldater, den så kallade Engelbrechtdivisionen, på svensk järnväg från Norge till Finland. Transiteringen godkändes av regeringen den 26 juni efter fyra svettiga dagar.

På dessa tågresor från Charlottenberg till Haparanda sommaren 1941 var min far utkommenderad, troligen på grund av att han var lärare i bland annat tyska. Han har berättat att vid stationen i Karlstad buade folk och hötte med näven mot tysktågen. I Haparanda däremot hälsades tyskarna som vänner och sågs som hjälpare mot ryssarna.

Birgitta Kringlund