2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

De behövs i sina hemländer

FLYKTINGAR:

Media är full, framför allt svensk, om flyktingströmmen till Europa. Europas ansvar fokuseras hela tiden. Vi bör ha en lättare väg fram till Europa från krisdrabbade länder. Så heter det. Det är hela tiden Europa som ska ta ett ansvar. Men hur är det med Afrikas och Mellanösterns ansvar? Media skriver inte om det.

Det är naturligtvis inte Europa som ska förändras, det är Mellanöstern och Afrika. Lösningen är naturligtvis inte att miljoner afrikaner kommer till Europa. Det vore inte bra för Afrika, europeer, afrikanerna eller Europa. Lösningen är inte att miljoner afrikaner eller människor från Mellanöstern kommer till Europa. Det är bara att åtgärda ett symptom. Åtgärderna måste göras i problemländerna. Europa och USA måste närma sig Afrika och Mellanöstern militärt och också administrativt. Någon annan lösning finns inte. Vi måste ju tänka på hur blir det med de afrikaner som blir kvar? Dessutom behövs de välutbildade som flyr till Europa i sina hemländer.

Klartext

Media är full, framför allt svensk, om flyktingströmmen till Europa. Europas ansvar fokuseras hela tiden. Vi bör ha en lättare väg fram till Europa från krisdrabbade länder. Så heter det. Det är hela tiden Europa som ska ta ett ansvar. Men hur är det med Afrikas och Mellanösterns ansvar? Media skriver inte om det.

Det är naturligtvis inte Europa som ska förändras, det är Mellanöstern och Afrika. Lösningen är naturligtvis inte att miljoner afrikaner kommer till Europa. Det vore inte bra för Afrika, europeer, afrikanerna eller Europa. Lösningen är inte att miljoner afrikaner eller människor från Mellanöstern kommer till Europa. Det är bara att åtgärda ett symptom. Åtgärderna måste göras i problemländerna. Europa och USA måste närma sig Afrika och Mellanöstern militärt och också administrativt. Någon annan lösning finns inte. Vi måste ju tänka på hur blir det med de afrikaner som blir kvar? Dessutom behövs de välutbildade som flyr till Europa i sina hemländer.

Klartext