2015-09-08 06:00

2015-09-08 06:00

När du inte är nöjd...

PSYKIATRI:

Svar till signaturen Förbannad, trött och ledsen (NWT 31/8):

Om du inte är nöjd med det stöd som du eller en närstående får inom psykiatrin, ska du i första hand kontakta aktuell mottagning eller avdelning. Du kan också höra av dig till mig via landstingets växel.

Anna-Karin Törnqvist

Verksamhetschef

Svar till signaturen Förbannad, trött och ledsen (NWT 31/8):

Om du inte är nöjd med det stöd som du eller en närstående får inom psykiatrin, ska du i första hand kontakta aktuell mottagning eller avdelning. Du kan också höra av dig till mig via landstingets växel.

Anna-Karin Törnqvist

Verksamhetschef