2015-09-08 06:00

2015-09-08 08:43

Dags att minska på postturerna

UTREDNING

Äntligen tillsätter man nu en utredning om postlagstiftningen.

Dagens digitaliserade värld slår hårt mot Postnord med sjunkande brevvolymer – sedan år 2000 med hela 40 procent. Jag tycker att man borde sluta med postutdelning fem dagar i veckan. Det räcker med måndag, onsdag och fredag. Då skulle man slippa flygtransporter, som är förödande ur miljösynpunkt.

Jag hoppas att man kommer fram till något konstruktivt med den nya utredningen.

Digitaliseringen kommer att innebära minskade brevvolymer också i framtiden. Hur långt fram i tiden är visserligen svårt att överblicka, men en sak är i alla fall säker: postlagen måste ändras!

Leif Wångstedt

 

Dagens digitaliserade värld slår hårt mot Postnord med sjunkande brevvolymer – sedan år 2000 med hela 40 procent. Jag tycker att man borde sluta med postutdelning fem dagar i veckan. Det räcker med måndag, onsdag och fredag. Då skulle man slippa flygtransporter, som är förödande ur miljösynpunkt.

Jag hoppas att man kommer fram till något konstruktivt med den nya utredningen.

Digitaliseringen kommer att innebära minskade brevvolymer också i framtiden. Hur långt fram i tiden är visserligen svårt att överblicka, men en sak är i alla fall säker: postlagen måste ändras!

Leif Wångstedt