2015-09-08 06:00

2015-09-08 06:00

Bygg moskén nån annanstans

KARLSTAD:

Varför inte bygga på Örsholmen eller där solareturen har legat? Där borde det väl finnas gott med parkeringsplatser också.

Varför inte bygga ett par höghus på Rud i stället, när det finns så många ungdomar som söker lägenheter?

Så löses många problem.

Eva-Lotte Olsson

Varför inte bygga på Örsholmen eller där solareturen har legat? Där borde det väl finnas gott med parkeringsplatser också.

Varför inte bygga ett par höghus på Rud i stället, när det finns så många ungdomar som söker lägenheter?

Så löses många problem.

Eva-Lotte Olsson