2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Krig är alltid en tragedi

KRIG

Det har sagts förut, men behöver sägas igen! Krig är hemskt, onödigt och farligt! Krig är en tragedi för ett land som sönderfaller och splittras. Krig skapar kaos för folket, som blir rotlösa, flyr över hav och land för att rädda sina liv! Krigsherrarna som tvingar fram sina idéer med kulor och krut för sin envisa tro på egen rätt att föra krig, kosta vad det kosta vill, är nu på väg att förstöra hela världen! Maktlösheten förlamar myndigheterna att gripa krigsherrarna och sätta stopp för deras sjuka gärningar.

Fred i världen är min högsta önskan!

Krigsbarn från 30 talet

Det har sagts förut, men behöver sägas igen! Krig är hemskt, onödigt och farligt! Krig är en tragedi för ett land som sönderfaller och splittras. Krig skapar kaos för folket, som blir rotlösa, flyr över hav och land för att rädda sina liv! Krigsherrarna som tvingar fram sina idéer med kulor och krut för sin envisa tro på egen rätt att föra krig, kosta vad det kosta vill, är nu på väg att förstöra hela världen! Maktlösheten förlamar myndigheterna att gripa krigsherrarna och sätta stopp för deras sjuka gärningar.

Fred i världen är min högsta önskan!

Krigsbarn från 30 talet