2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Dum idé att måla linjer

CYKELBANOR

Att Karlstads kommun har målat linjer på cykelvägen längs Hammaröleden tycker jag är idiotiskt. Jag hoppas verkligen att Hammarö kommun INTE gör samma sak. Att cykla till vänster om mitten på cykelbanan när man kör söder ut mot Hammarö känns fel och är enligt mig direkt farligt. Det är beklagligt att vissa cyklister som kör åt söder absolut måste hålla sig inom ”sitt” körfält, trots gott om plats och fri sikt. Risken att krocka med annan cyklist är större om två skall mötas på två meters bredd än fyra meter. Och hur är linjemålningen utförd längs Sandbäcksgatan? Är säkerhetsbehovet annorlunda där?

Alltid motvind

 

Att Karlstads kommun har målat linjer på cykelvägen längs Hammaröleden tycker jag är idiotiskt. Jag hoppas verkligen att Hammarö kommun INTE gör samma sak. Att cykla till vänster om mitten på cykelbanan när man kör söder ut mot Hammarö känns fel och är enligt mig direkt farligt. Det är beklagligt att vissa cyklister som kör åt söder absolut måste hålla sig inom ”sitt” körfält, trots gott om plats och fri sikt. Risken att krocka med annan cyklist är större om två skall mötas på två meters bredd än fyra meter. Och hur är linjemålningen utförd längs Sandbäcksgatan? Är säkerhetsbehovet annorlunda där?

Alltid motvind