2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Bort med karensdagen

SJUKFÖRSÄKRING

Karensdagen är en avgift på sjukdom. Den ger inte bara människor mindre pengar i plånboken, utan driver även på sjuknärvaron - det vill säga att folk går till jobbet fastän de är sjuka, vilket i sin tur ökar smittspridningen. Självklart slår det hårdast mot den som inte kan undvara en dags lön. Om målet med sjukförsäkringen hade varit att få så få sjukdagar som möjligt, så hade vi tagit bort karensdagen för alla. I stället verkar dagens system prioritera att straffa den som blir sjuk.

Prosit

Karensdagen är en avgift på sjukdom. Den ger inte bara människor mindre pengar i plånboken, utan driver även på sjuknärvaron - det vill säga att folk går till jobbet fastän de är sjuka, vilket i sin tur ökar smittspridningen. Självklart slår det hårdast mot den som inte kan undvara en dags lön. Om målet med sjukförsäkringen hade varit att få så få sjukdagar som möjligt, så hade vi tagit bort karensdagen för alla. I stället verkar dagens system prioritera att straffa den som blir sjuk.

Prosit