2015-08-31 06:00

2015-08-31 06:00

Lärare är rädda för att ingripa

SKOLA:

Bra att NWT lyfter problemet om stökiga klasser och inte bara fokuserar på vikarien som förmodligen känner sig mycket misslyckad. Problemet är komplext. Problemet med stökiga klasser beror både på eleverna, deras föräldrar, samhällets förändring och till viss del läraren.

NWT skriver att läraren har befogenheter att beslagta störande saker, att visa ut elever et cetera. Problemet är när eleven inte vill lämna ifrån sig saker som stör eller inte vill gå ut från klassrummet. Eftersom läraren inte får ta till våld så blir befogenheterna i princip värdelösa.

Naturligtvis bör inte en lärare ta till våld som skadar men i vissa situationer kan det vara nödvändigt för andra elever skull. Det har visat sig att lärare allt mer sällan ingriper när elever bråkar eller när någon elev blir fysiskt mobbad. Lärare är rädda för att bli anmälda och därför väljer de att inte ingripa.

Om det inte finns några dokumenterade märken på den elev som säger sig vara utsatt för våld, om bara ord står mot ord, så hoppas jag innerligt att vikarien inte blir fälld. Detta med omtanke om alla andra elever i den svenska skolan som inte är stökiga.

De allra flesta elever är mycket fina ungdomar som vill lära sig saker, om de ges möjlighet till att få det.

Lärare i 30 år

Bra att NWT lyfter problemet om stökiga klasser och inte bara fokuserar på vikarien som förmodligen känner sig mycket misslyckad. Problemet är komplext. Problemet med stökiga klasser beror både på eleverna, deras föräldrar, samhällets förändring och till viss del läraren.

NWT skriver att läraren har befogenheter att beslagta störande saker, att visa ut elever et cetera. Problemet är när eleven inte vill lämna ifrån sig saker som stör eller inte vill gå ut från klassrummet. Eftersom läraren inte får ta till våld så blir befogenheterna i princip värdelösa.

Naturligtvis bör inte en lärare ta till våld som skadar men i vissa situationer kan det vara nödvändigt för andra elever skull. Det har visat sig att lärare allt mer sällan ingriper när elever bråkar eller när någon elev blir fysiskt mobbad. Lärare är rädda för att bli anmälda och därför väljer de att inte ingripa.

Om det inte finns några dokumenterade märken på den elev som säger sig vara utsatt för våld, om bara ord står mot ord, så hoppas jag innerligt att vikarien inte blir fälld. Detta med omtanke om alla andra elever i den svenska skolan som inte är stökiga.

De allra flesta elever är mycket fina ungdomar som vill lära sig saker, om de ges möjlighet till att få det.

Lärare i 30 år