2015-08-31 06:00

2015-08-31 06:00

Bortglömda cykelleder...

KARLSTAD:

På mina cykelturer har jag tyvärr märkt att två stycken leder är bortglömda i Karlstad. Den ena går runt gamla flygplatsen, den andra går från Gruvlyckan till Zakrisdal.

Om inget görs kommer ingen av lederna att vara användbar vare sig för cyklister eller gående nästa år. Ta hand om dessa fina motionsstråk, Karlstads kommun!

Cyklist & vandrare

På mina cykelturer har jag tyvärr märkt att två stycken leder är bortglömda i Karlstad. Den ena går runt gamla flygplatsen, den andra går från Gruvlyckan till Zakrisdal.

Om inget görs kommer ingen av lederna att vara användbar vare sig för cyklister eller gående nästa år. Ta hand om dessa fina motionsstråk, Karlstads kommun!

Cyklist & vandrare