2015-08-29 06:00

2015-08-29 06:00

SD går emot förbättringar

VÄLFÄRD:

Svar till signaturen B (NWT 27/8):

Självklart är det dumt att generalisera oavsett om det gäller väljare, åsikter om etnicitet eller andra samhällsfrågor. Det som dock är klarlagt enligt SCB:s undersökning är att endast tio procent av de som säger sig vilja rösta på SD sympatiserar med deras politik. Resterande väljer att säga så av diverse olika anledningar.

Man får inte glömma att SD har mer än invandringsfrågan. De har till exempel röstat emot varje enskilt utskottsförslag ämnat att förbättra välfärden, oavsett vilket parti som lagt fram det. Källa: riksdagens arkiv med omröstningsprotokoll.

S

Svar till signaturen B (NWT 27/8):

Självklart är det dumt att generalisera oavsett om det gäller väljare, åsikter om etnicitet eller andra samhällsfrågor. Det som dock är klarlagt enligt SCB:s undersökning är att endast tio procent av de som säger sig vilja rösta på SD sympatiserar med deras politik. Resterande väljer att säga så av diverse olika anledningar.

Man får inte glömma att SD har mer än invandringsfrågan. De har till exempel röstat emot varje enskilt utskottsförslag ämnat att förbättra välfärden, oavsett vilket parti som lagt fram det. Källa: riksdagens arkiv med omröstningsprotokoll.

S