2015-08-20 06:00

2015-08-20 06:00

Det kostar så lite att hjälpa

ROMER:

Att sitta i åtta–tio timmar utanför en affär och hoppas på någon krona i muggen kan inte vara värdigt en människa. Eftersom dessa romer är fattiga, har ingen eller mycket dålig skolutbildning och antagligen totalt handikappade på arbetsmarknaden krävs det andra åtgärder än fy och usch.

Den enda människovärdiga åtgärden är att ge alla romer ett försörjningsstöd likvärdigt alla andra svenskar som har detta behov. Alla romska barn ska erbjudas skolutbildning med hemspråksutbildning. Alla ska erbjudas en lämplig bostad likvärdigt när en svensk socialbidragstagare anvisas en bostad. Vuxna romer ska erbjudas svenskundervisning och yrkesutbildning så att de kan komma in på arbetsmarknaden. Naturligtvis ska sjuk- och tandvård vara gratis för dessa grupper eftersom de är medellösa.

Sverige är ett rikt land och strävar efter att vara humanitärt världsbäst och den lilla kostnad som detta medför har vi råd med. Det gäller att öppna sina hjärtan.

Gustav

Att sitta i åtta–tio timmar utanför en affär och hoppas på någon krona i muggen kan inte vara värdigt en människa. Eftersom dessa romer är fattiga, har ingen eller mycket dålig skolutbildning och antagligen totalt handikappade på arbetsmarknaden krävs det andra åtgärder än fy och usch.

Den enda människovärdiga åtgärden är att ge alla romer ett försörjningsstöd likvärdigt alla andra svenskar som har detta behov. Alla romska barn ska erbjudas skolutbildning med hemspråksutbildning. Alla ska erbjudas en lämplig bostad likvärdigt när en svensk socialbidragstagare anvisas en bostad. Vuxna romer ska erbjudas svenskundervisning och yrkesutbildning så att de kan komma in på arbetsmarknaden. Naturligtvis ska sjuk- och tandvård vara gratis för dessa grupper eftersom de är medellösa.

Sverige är ett rikt land och strävar efter att vara humanitärt världsbäst och den lilla kostnad som detta medför har vi råd med. Det gäller att öppna sina hjärtan.

Gustav