2015-08-18 06:00

2015-08-18 06:00

Ordvandring

:

Hörsägen brukar ofta vandra från öra till mun... utan att den passerar något förnuftscentrum inuti hjärnan.

Sören C Möller

Hörsägen brukar ofta vandra från öra till mun... utan att den passerar något förnuftscentrum inuti hjärnan.

Sören C Möller