2015-08-17 06:00

2015-08-17 06:00

Om barnvagnar och högertrafik

TRAFIK:

Svar till signaturen Han på glasberget (NWT 11/8):

Hur barn skall sitta i en bil beror på barnets storlek och utveckling. Hur ett barn skall eller bör sitta i en barnvagn beror också på hur långt barnet har kommit i sin utveckling. Ett litet barn som är i behov av att se sin förälder för att känna trygghet skall sitta med ansiktet mot föräldern. Ett barn som inte har det nyss nämnda trygghetsbehovet, utan vill upptäcka världen, bör sitta med ryggen mot föräldern. För trafiksäkerheten svarar den som skjuter barnvagnen. Detta genom att aldrig vända ryggen mot trafiken, det vill säga att alltid gå till vänster. Det är viktigt.

Om du är samma människa som tidigare har fått en insändare publicerad om hur du har blivit bannad för att ha gått på vänster sida av gång- och cykelbanan vid Mariebergsviken, så vill jag bara säga: Fortsätt att gå på vänster sida och negligera de personer som påstår att en smäll i ryggen av ett fordon är höjden av trafiksäkerhet. Jag har ingen förståelse alls för den sortens livsnjutare. Tyvärr så får man inte utfärda skottpengar på dessa bakåtsträvare, som hävdar att man skall gå på höger sida. Kanske dags att ge det onda ögat till alla som cirka 48 år efter högertrafikomläggningen inte har ändrat sitt trafikbeteende. De som är yngre än 48 år är socialiserade till att bli trafikfossiler, men skall ej undgå de onda ögonen. Socialt lärande kallas detta.

Låa

Svar till signaturen Han på glasberget (NWT 11/8):

Hur barn skall sitta i en bil beror på barnets storlek och utveckling. Hur ett barn skall eller bör sitta i en barnvagn beror också på hur långt barnet har kommit i sin utveckling. Ett litet barn som är i behov av att se sin förälder för att känna trygghet skall sitta med ansiktet mot föräldern. Ett barn som inte har det nyss nämnda trygghetsbehovet, utan vill upptäcka världen, bör sitta med ryggen mot föräldern. För trafiksäkerheten svarar den som skjuter barnvagnen. Detta genom att aldrig vända ryggen mot trafiken, det vill säga att alltid gå till vänster. Det är viktigt.

Om du är samma människa som tidigare har fått en insändare publicerad om hur du har blivit bannad för att ha gått på vänster sida av gång- och cykelbanan vid Mariebergsviken, så vill jag bara säga: Fortsätt att gå på vänster sida och negligera de personer som påstår att en smäll i ryggen av ett fordon är höjden av trafiksäkerhet. Jag har ingen förståelse alls för den sortens livsnjutare. Tyvärr så får man inte utfärda skottpengar på dessa bakåtsträvare, som hävdar att man skall gå på höger sida. Kanske dags att ge det onda ögat till alla som cirka 48 år efter högertrafikomläggningen inte har ändrat sitt trafikbeteende. De som är yngre än 48 år är socialiserade till att bli trafikfossiler, men skall ej undgå de onda ögonen. Socialt lärande kallas detta.

Låa