2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Väntar på dialysavdelning i Arvika

VÄSTVÄRMLAND:

Flera patienter i västra Värmland behandlas för olika former av njursjukdomar. Efter att ha talat med många av dessa njursjuka patienter, har frågan väckts om huruvida det ska ges möjlighet till att få dialysbehandling vid sjukhuset i Arvika.

Inför det senaste landstingsvalet i Värmland lovade den borgerliga majoriteten att en dialysavdelning ska komma att in­rättas vid ovan nämnda sjukhus.

Nu är vi ett flertal njursjuka här i västra Värmland som undrar när politikerna har för avsikt att infria detta löfte.

Vi förväntar oss ett snart svar på denna fråga från den styr­ande borgerliga landstingsmajoriteten!

Blod- och påsdialys i väst

Flera patienter i västra Värmland behandlas för olika former av njursjukdomar. Efter att ha talat med många av dessa njursjuka patienter, har frågan väckts om huruvida det ska ges möjlighet till att få dialysbehandling vid sjukhuset i Arvika.

Inför det senaste landstingsvalet i Värmland lovade den borgerliga majoriteten att en dialysavdelning ska komma att in­rättas vid ovan nämnda sjukhus.

Nu är vi ett flertal njursjuka här i västra Värmland som undrar när politikerna har för avsikt att infria detta löfte.

Vi förväntar oss ett snart svar på denna fråga från den styr­ande borgerliga landstingsmajoriteten!

Blod- och påsdialys i väst