2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Karlstad bör bli Henstad

NAMNBYTE.:

Nu när Karlstads kommun har bestämt att det könsneutrala ordet hen ska användas inom byråkratin, vore det på sin plats att byta namn till Henstads kommun.

Det finns redan en stadsdel, Henstad, så ett byte från Karlstad till Henstad skulle visa att kommunen sannerligen går i främsta ledet för det odefinierbara!

Mats B

Nu när Karlstads kommun har bestämt att det könsneutrala ordet hen ska användas inom byråkratin, vore det på sin plats att byta namn till Henstads kommun.

Det finns redan en stadsdel, Henstad, så ett byte från Karlstad till Henstad skulle visa att kommunen sannerligen går i främsta ledet för det odefinierbara!

Mats B