2015-08-03 06:00

2015-08-03 06:00

För trångt för väglinjemålning

HAMMARÖ KOMMUN:

Det som gör att vi valt att inte fortsätta med den väglinjemålning som finns i Karlstad utmed Hammaröleden är gång- och cykelvägens bredd. På andra sidan kommungränsen, som är cirka 150 meter söder om där väglinjemålningen i dag slutar, är gång- och cykelvägen till stora delar betydligt smalare än på Karlstadssidan.

Att bredda vägen skulle bli mycket dyrt, i synnerhet över broarna. Vid en målning skulle detta då få till följd att något eller några av fälten för cykel eller gående skulle bli smalare än vad som är rekommenderat för en tillräckligt god trafiksäkerhet. Vi är inte negativa till väglinjemålning i sig och det kan komma att kompletteras med detta även på Hammarösidan men då i en annan utformning som bättre passar den aktuella vägbredden.

Johan Rosqvist

Chef serviceförvaltningen

Det som gör att vi valt att inte fortsätta med den väglinjemålning som finns i Karlstad utmed Hammaröleden är gång- och cykelvägens bredd. På andra sidan kommungränsen, som är cirka 150 meter söder om där väglinjemålningen i dag slutar, är gång- och cykelvägen till stora delar betydligt smalare än på Karlstadssidan.

Att bredda vägen skulle bli mycket dyrt, i synnerhet över broarna. Vid en målning skulle detta då få till följd att något eller några av fälten för cykel eller gående skulle bli smalare än vad som är rekommenderat för en tillräckligt god trafiksäkerhet. Vi är inte negativa till väglinjemålning i sig och det kan komma att kompletteras med detta även på Hammarösidan men då i en annan utformning som bättre passar den aktuella vägbredden.

Johan Rosqvist

Chef serviceförvaltningen