2015-08-03 06:00

2015-08-03 06:00

Flytta alla banker från dagens centrumlägen!

SVERIGE: Servicen blir allt mer utarmad

När bankerna i dagens läge har vänt sina vardagskunder ryggen, finns det väl ingen anledning att bankerna ska fortsätta att vara etablerade i tätortens centrum – med prydliga husfasader och entréer där man öppnar sent och stänger tidigt samt med utarmad service.

Nej, flytta bankkontoren ut till industriområdena och upplåt centrumytorna till verksamheter som gagnar den enskilde medborgaren, till exempel affärsverksamhet som vänder sig till allmänheten, eller för utveckling till bostäder.

Leif Ö

När bankerna i dagens läge har vänt sina vardagskunder ryggen, finns det väl ingen anledning att bankerna ska fortsätta att vara etablerade i tätortens centrum – med prydliga husfasader och entréer där man öppnar sent och stänger tidigt samt med utarmad service.

Nej, flytta bankkontoren ut till industriområdena och upplåt centrumytorna till verksamheter som gagnar den enskilde medborgaren, till exempel affärsverksamhet som vänder sig till allmänheten, eller för utveckling till bostäder.

Leif Ö