2015-07-18 06:00

2015-07-20 13:48

Varför klippa ner blommorna vid vägkanten?

VÄXTLIGHET: Säsongen är så kort

Blommor. Varför i hela friden måste vilda blommor klippas efter vägkanterna, när de blommar som mest? Fullständigt obegripligt.

Görs det på rent djävulskap? Brist på arbete? Finns det inte viktigare saker att göra? Tiden går så fort. Säsongen är så kort. Blommorna vissnar helt naturligt av sig själva.

Vi som tycker om att cykla och promenera och dra in lukten av olika blommor, kan vi inte få ha detta nöje som varar så kort tid?

Efter klippningen blir det en ful stubb kvar. Man blir så less. Det är så sorgligt. Växtligheten gynnar väl både insekter och fjärilar. Det måste finnas viktigare saker att lägga tid och pengar på än att förfula. Hur tänker de som bestämmer? Tänker de alls?

Vad är syftet?

Görs det på rent djävulskap? Brist på arbete? Finns det inte viktigare saker att göra? Tiden går så fort. Säsongen är så kort. Blommorna vissnar helt naturligt av sig själva.

Vi som tycker om att cykla och promenera och dra in lukten av olika blommor, kan vi inte få ha detta nöje som varar så kort tid?

Efter klippningen blir det en ful stubb kvar. Man blir så less. Det är så sorgligt. Växtligheten gynnar väl både insekter och fjärilar. Det måste finnas viktigare saker att lägga tid och pengar på än att förfula. Hur tänker de som bestämmer? Tänker de alls?

Vad är syftet?