2015-07-18 06:00

2015-07-18 06:00

Segla eller inte

Sjöman

Svar till ”Seglare” 16/7.

Jag läser i dagens NWT att signaturen ”Seglare” ondgör sig över att man använder uttrycket ”seglar” om ostindiefararen Götheborgs besök i Vänern. Jag tycker att det visar på viss okunnighet om begreppen. Eftersom nästan alla fartyg förr i tiden framfördes med segel används ”segla” och ”segling” för sjöfart i allmänhet, oberoende av framdrivningssätt, t ex ”avsegla till...”, ”seglation”, ”segla på Sydamerika”. Alltså inte fel att skriva segla om Götheborgs framfart i Vänern!

Jag läser i dagens NWT att signaturen ”Seglare” ondgör sig över att man använder uttrycket ”seglar” om ostindiefararen Götheborgs besök i Vänern. Jag tycker att det visar på viss okunnighet om begreppen. Eftersom nästan alla fartyg förr i tiden framfördes med segel används ”segla” och ”segling” för sjöfart i allmänhet, oberoende av framdrivningssätt, t ex ”avsegla till...”, ”seglation”, ”segla på Sydamerika”. Alltså inte fel att skriva segla om Götheborgs framfart i Vänern!