2015-07-18 06:00

2015-07-18 06:00

"Rasistkortet" dyker upp vid rasistiska uttalanden

INVANDRING.: Kostnaderna diskuteras

Flyktingar.

För det första så åker inga ”rasistkort” upp annat än när människor uttalar sig rasistiskt eller försöker dölja sin rasism bakom olika konstruerade alibin.

För det andra så kan du vara fullständigt säker på att kostnaderna för migration och integration, liksom intäkterna, diskuteras i riksdagens utskott. Det är någonting som vi röstande med förtroende, har lämnat till våra politiker.

För det tredje så krävs det nu, med dessa miljoner av nödlidande, att hela den rika världen delar med sig av sitt överflöd. För det fjärde. Du kanske har noterat att, till exempel, Finlands ekonomi går starkt bakåt trots deras mycket restriktiva invandringspolitik. Det är inte invandringens fel att, till exempel, vår bostadsbrist började öka redan på 80-talet eller att företag läggs ner på grund av bristande försäljning i den ökade globala konkurrensen. För det femte. En snabb integration ger ganska omgående intäkter till staten och rapporter visar att där vi lyckas med detta så ger invandringen en vinst till samhället.

 

Inte orolig

För det första så åker inga ”rasistkort” upp annat än när människor uttalar sig rasistiskt eller försöker dölja sin rasism bakom olika konstruerade alibin.

För det andra så kan du vara fullständigt säker på att kostnaderna för migration och integration, liksom intäkterna, diskuteras i riksdagens utskott. Det är någonting som vi röstande med förtroende, har lämnat till våra politiker.

För det tredje så krävs det nu, med dessa miljoner av nödlidande, att hela den rika världen delar med sig av sitt överflöd. För det fjärde. Du kanske har noterat att, till exempel, Finlands ekonomi går starkt bakåt trots deras mycket restriktiva invandringspolitik. Det är inte invandringens fel att, till exempel, vår bostadsbrist började öka redan på 80-talet eller att företag läggs ner på grund av bristande försäljning i den ökade globala konkurrensen. För det femte. En snabb integration ger ganska omgående intäkter till staten och rapporter visar att där vi lyckas med detta så ger invandringen en vinst till samhället.

 

Inte orolig