2015-07-13 06:00

2015-07-13 06:00

Glöm inte varningstriangeln

Kör rätt mycket bil, många mil på hårt trafikerade vägar blir det varje dag. Har reflekterat över att bilar som av någon anledning inte kan rulla vidare, bara ställs i vägkanten utan att föraren ställt ut varningstriangel. Ibland på ställen som för mig är helt obegripliga och farliga för oss andra... Varför?

E18

Kör rätt mycket bil, många mil på hårt trafikerade vägar blir det varje dag. Har reflekterat över att bilar som av någon anledning inte kan rulla vidare, bara ställs i vägkanten utan att föraren ställt ut varningstriangel. Ibland på ställen som för mig är helt obegripliga och farliga för oss andra... Varför?

E18