2015-07-09 06:00

2015-07-09 11:33

Pedagoger ska inte ägna sig åt städning

SKOLACN

Nu var det dags igen att undra vad det står i avtalet gällande min arbetsbeskrivning. Är jag pedagog eller lokalvårdare? Varje terminslut skall jag och mina kollegor skura hyllor, både på och under, skura kök och frosta av kyl och frys samt tvätta och stryka. Det stoppar inte där men jag kan inte rada upp allt. Detta sker på bekostnad av barnens pedagogiska tid. Föräldrar behöver veta detta och undra över hur lortigt/dammigt det är resten av året ...

Jämför med en läkare som säger att patienten får vänta för nu måste det dammas hyllor på avdelningen....

Jag vill bara upplysa om detta och följa min riktiga arbetsbeskrivning för barnens skull!

Nu var det dags igen att undra vad det står i avtalet gällande min arbetsbeskrivning. Är jag pedagog eller lokalvårdare? Varje terminslut skall jag och mina kollegor skura hyllor, både på och under, skura kök och frosta av kyl och frys samt tvätta och stryka. Det stoppar inte där men jag kan inte rada upp allt. Detta sker på bekostnad av barnens pedagogiska tid. Föräldrar behöver veta detta och undra över hur lortigt/dammigt det är resten av året ...

Jämför med en läkare som säger att patienten får vänta för nu måste det dammas hyllor på avdelningen....

Jag vill bara upplysa om detta och följa min riktiga arbetsbeskrivning för barnens skull!