2015-07-08 06:00

2015-07-08 10:26

Det gäller att hålla igång

KARLSTAD: Vattengympa bra för äldreVeronica

Hälsocentrum

Svar till Jan Vång (NWT 4/7)

Alla vi äldre och alla reumatiker som har svårt att gå, vi skulle gärna vilja ha vattengymnastik istället. I vattnet kan man träna hela kroppen utan att varken tappa balansen eller känna smärtan. Man blir så lätt i vattnet att det är både roligt och lätt att gymnastisera där.

Du Jan tar endast upp de som behöver hjälp med att komma ut, till exempel rullstolsbundna. Vi är många i Karlstad och Hammarö som vill hålla igång kroppen så man inte blir rullstolsbunden. Sjukgymnaster, SPF och PRO håller fantastiska träningspass. Det gäller bara att det finns pooler att träna i. Idag ”slåss” vi om de få pooler som finns. Om man ska hålla kroppen i god kondition, måste man träna flera gånger per vecka. Den möjligheten finns inte idag i Karlstad och ännu sämre är det på Hammarö.

Men mer personal till äldrevården behövs också. Det håller jag med om.

Svar till Jan Vång (NWT 4/7)

Alla vi äldre och alla reumatiker som har svårt att gå, vi skulle gärna vilja ha vattengymnastik istället. I vattnet kan man träna hela kroppen utan att varken tappa balansen eller känna smärtan. Man blir så lätt i vattnet att det är både roligt och lätt att gymnastisera där.

Du Jan tar endast upp de som behöver hjälp med att komma ut, till exempel rullstolsbundna. Vi är många i Karlstad och Hammarö som vill hålla igång kroppen så man inte blir rullstolsbunden. Sjukgymnaster, SPF och PRO håller fantastiska träningspass. Det gäller bara att det finns pooler att träna i. Idag ”slåss” vi om de få pooler som finns. Om man ska hålla kroppen i god kondition, måste man träna flera gånger per vecka. Den möjligheten finns inte idag i Karlstad och ännu sämre är det på Hammarö.

Men mer personal till äldrevården behövs också. Det håller jag med om.